Spojky a příslušenství

Spojky a příslušenství je široká oblast produktů. Nalezneme zde například různé typy hřídelových či hydraulických spojek.

Hřídelové spojky

Hřídelové spojky mají za cíl přenést kroutící moment mezi hnacím a hnaným strojem. Spojka plní funkci tlumení rázů a vibrací, zajišťuje plynulý běh stroje a chrání zařízení před přetížením. Nabízíme hydraulické spojky, které jsou dále členěny na spirálové a vlnovcové.

Hydraulická spojka

Hydraulická spojka zajišťuje přenos výkonu, kdy se při kroutícím momentu využívá kapalina. U této spojky je výhoda, že zmenšuje prokluz a má měkký chod.